1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Máy biến tần
10.797222346,106.677222250

Máy biến tần

Máy biến tần

MICNO tuân thủ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là "Chất lượng, Đổi mới, Chính trực, Cùng có lợi"

Micno KE300 Micno KE300

KE300 is a high-performance vector control inverter developed by MICNO, and it is applicable to asynchronous motor and synchronous motor for speed control

Micno KE600 Micno KE600

KE600 is developed on the basic of KE300

MICNO tuân thủ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là "Chất lượng, Đổi mới, Chính trực, Cùng có lợi", tận tâm trở thành nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực truyền động điện, điều khiển tự động hóa công nghiệp và mong muốn đạt được khách hàng, nhân viên và giá trị doanh nghiệp cùng nhau phát triển.

máy biến tần, inverter, VFD

Zalo
Zalo
Zalo
Gọi điện SMS Chỉ đường
Hotline: 0909 790 869